bong


THÔNG SỐ CƠ BẢN

Xe nâng sử dụng Pallet 1 mặt

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Xe nâng Reach Trucks ngồi lái

Xe nâng Reach Trucks ngồi lái

Liên hệ: 0967. 4433. 46
CHI TIẾT
Xe nâng Reach Trucks đứng lái

Xe nâng Reach Trucks đứng lái

Liên hệ: 0967. 4433. 46
CHI TIẾT
Xe nâng sử dụng Pallet 2 mặt

Xe nâng sử dụng Pallet 2 mặt

Liên hệ: 0967. 4433. 46
CHI TIẾT
Xe nâng dắt lái 2-3 tấn

Xe nâng dắt lái 2-3 tấn

Liên hệ: 0967. 4433. 46
CHI TIẾT
Xe nâng dắt lái mini

Xe nâng dắt lái mini

Liên hệ: 0967. 4433. 46
CHI TIẾT